Średnia arytmetyczna ważona

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Średnia arytmetyczna ważona.

Ćwiczenie: L3-142-04-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy obliczyć średnią ważoną liczb zestawionych w tabeli.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

L3-142-04-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
L3-142-04-02_2.gif
L3-142-04-02_3.gif
L3-142-04-02_4.gif
L3-142-04-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-142-04-02_6.gif
L3-142-04-02_7.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

L3-142-04-02_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-142-04-02_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-142-04-02_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

L3-142-04-02_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-142-04-02_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-142-04-02

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 16,00 PLN
Dodaj do koszyka