Postać ogólna i postać kanoniczna funkcji homograficznej

Tytuł: Funkcja homograficzna. Podstawowe własności.

Ćwiczenie: L3-071-06-06

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Opis działania

Pokaz ma na celu zilustrować podstawowe informacje o przesunięciu funkcji homograficznej. W górnej części pojawia się temat zadania z wylosowaną instrukcją, według której należy przesunąć hiperbolę o podany wektor. Można to zrobić za pomocą suwaków, lub przeciągając koniec wekora w odpowiednie miejsce na wykresie. Poniżej po lewej stronie pojawia się wykres dwóch hiperbol: podstawowej oraz przesuniętej o odpowiedni wektor. Natomiast po prawej znajduje się panel, na którym za pomocą suwaków możemy zmieniać parametry p,q i a. Poniżej znadują się wzory przesuniętej funkcji w postaci kanonicznej i ogólnej, wzory na jej asymptoty oraz środek symetrii wykresu. Na dole znajduje się informacja o poprawnym lub niepoprawnym przesunięciu wykresu oraz przycisk generujący nowe zadanie.

Opis klawiszy

L3-071-06-06_1.gif
Zmienia wartości parametru przesunięcia q.
L3-071-06-06_2.gif
Zmienia wartości parametru przesunięcia p.
L3-071-06-06_3.gif
Zmienia wartości współczynnika proporcjonalności odwrotnej a.
L3-071-06-06_4.gif
Generuje nowy wektor do zadania.
L3-071-06-06

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 19,00 PLN
Dodaj do koszyka