Funkcja liniowa

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Funkcja liniowa. Przypisanie wzoru funkcji do jej wykresu.

Ćwiczenie: G2-070-16-01

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza czy Użytkownik potrafi wskazać wzór funkcji znając jej punkt przecięcia z osią OY i monotoniczność.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego monemtu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik wybiera odpowiedź z rozwijanej listy znajdującej się pod każdym z wykresów.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów. Można zdobyć punkty ujemne.

Punktacja

G2-070-16-01_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-16-01_2.gif
Zawiera możliwe odpowiedzi.

G2-070-16-01_3.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-16-01_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-16-01_5.gif
Resetuje test bez podawania wyniku.

G2-070-16-01_6.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-070-16-01_7.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-070-16-01_8.gif
Pozostawia tylko poprawne odpowiedzi.

G2-070-16-01_9.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-16-01_10.gif
Pole wyboru pozwalające wyłączyć opis skali osi liczbowych.

G2-070-16-01_11.gif
Przy załączonym opisie skali osi liczbowych, suwak ten pozwala zmieniać wielkość czcionki opisu skali osi.

G2-070-16-01

Tytuł: Funkcja liniowa. Przecięcie wykresu z osiami ukˆładu współˆrzędnych.

Ćwiczenie: G2-070-16-06

Opis działania

Jest to pokaz uczący jak korzystając ze wzoru funkcji liniowej wyznaczyć punkty przecięcia prostej z osiami układu współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z zaznaczoną prostą. Użytkownik określa położenie prostej w układzie współrzędnych przez zmianę położenia punktów A i B. Po prawej stronie znajdują się obliczenia wyznaczające punkty przecięcia zadanej prostej z osiami układu współrzędnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-16-06_1.gif
Przywraca początkowe położenie prostej w układzie współrzędnych.

G2-070-16-06

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 23,00 PLN
Dodaj do koszyka