Odczytywanie, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne i zero

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Wykresy funkcji. Kreślenie funkcji przyjmujących wartości dodatnie lub ujemne w kreślonych przedziałach.

Ćwiczenie: G2-070-13-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma za zadanie tak dobrać położenie punktów A i B, aby wykres funkcji spełniał podany warunek.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji i zaznaczonymi punktami A i B.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana. Po dokonaniu wyboru można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Użytkownik za pomocą suwaków zmienia położenie punktów A i B.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każde poprawne ułożenie punktów A i B Użytkownik otrzymuje jeden punkt.

Opis elementów obsługi ćwiczenia.

G2-070-13-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-13-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-13-02_3.gif
Resetuje test i przywraca stan początkowy.

G2-070-13-02_4.gif
Zmienia położenie punktu A.

G2-070-13-02_5.gif
Zmienia położenie punktu B.

G2-070-13-02_6.gif
Po udzieleniu odpowiedzi pozwala przejść do następnego pytania.

G2-070-13-02_7.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została udzielona poprawie przez wyświetlenie na zielono \"Dobrze\" lub na czerwono \"Źle\".

G2-070-13-02_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-13-02

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 13,00 PLN
Dodaj do koszyka