Przyporządkowanie

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Przyporządkowanie. Formułowanie wzorów do opisów słownych przyporządkowania.

Ćwiczenie: G2-070-08-04

Opis działania

Jest to program typu Dopasuj elementy. Sprawdza czy Użytkownik potrafi dopasować wyrażenie do odpowiedniego opisu słownego.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją  na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi przy wybranym opisie.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

G2-070-08-04_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G2-070-08-04_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-070-08-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-070-08-04_4.gif
Resetuje test.

G2-070-08-04_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-070-08-04_6.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-070-08-04_7.gif
Przycisk ten pojawia się po sprawdzeniu poprawności odpowiedzi w ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-070-08-04

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 16,00 PLN
Dodaj do koszyka