Ćwiczenia DEMO

Wersja DEMO ćwiczenia Zobacz jak to działa! (C)Gambit, www.matematykawszkole.com.pl

Wybrane ćwiczenia dostępne na portalu zostały udostępnione w wersji DEMO. Wersje te są dostępne bez ograniczeń i może je uruchomić każda osoba odwiedzająca portal.

Wersje DEMO pokazują całą funkcjonalność ćwiczenia, a wprowadzone w nich ograniczenia nie limitują ich możliwości, a jedynie ograniczają prezentowane treści. Pozwala to zapoznać się z całą funkcjonalnością ćwiczenia, z jego obsługą i formami interakcji, dzięki którym użytkownik ingeruje w przebieg ćwiczenia.

Każde ćwiczenie udostępnione tutaj w wersji DEMO wyświetla informacje opisujące rodzaj wprowadzonych w nim ograniczeń. Ma ono też w katalogu ćwiczeń dostępny swój odpowiednik, który ich nie zawiera. Pokazana powyżej ikona, w katalogu prezentacji symbolizuje ćwiczenia DEMO.

 • Algebra

  Algebra

  Wersje demonstracyjne wybranych ćwiczeń z zakresu algebry. Prezentujemy tutaj jedno ćwiczenie z zakresu dodawania i odejmowania wielomianów, ale obliczeniom na wielomianach poświęconych jest kilkadziesiąt ćwiczeń.


 • Liczby wymierne i rzeczywiste

  Liczby rzeczywiste

  Wersje demonstracyjne wybranych ćwiczeń z zakresu liczb wymiernych i rzeczywistych. Ćwiczenie prezentuje podstawowe informacje na temat liczb całkowitych. Porusza problem liczb pierwszych oraz podzielności liczb. Pozwala wprowadzać liczby celem sprawdzenia czy jedna jest podzielnikiem drugiej lub jakie podzielniki ma wprowadzona liczba.


 • Pierwiastki i potęgi

  Potęgi

  Wersje demonstracyjne wybranych ćwiczeń z zakresu pierwiastków i potęg. Z obu tych działów na portalu dostępnych jest kilkadziesiąt ćwiczeń. Tutaj prezentujemy dwa w formie wersji DEMO. Oba mają charakter testów, ale są bardzo zróżnicowane w formie.


 • Funkcje

  Hiperbola

  Wersje demonstracyjne wybranych ćwiczeń dotyczących funkcji. Prezentowane są trzy ćwiczenia omawiające podstawy z zakresu pojęcia funkcji. Pokazany jest test, którego celem jest przypisanie słownego opisu funkcji do jej wzoru matematycznego oraz dwa pokazy, odczytywanie własności funkcji z jej wykresu i własności paraboli.


 • Ciągi liczbowe

  Geometria analityczna

  Wersja demonstracyjna ćwiczeń z zakresu ciągów liczbowych. Ćwiczenie polegającą na wyznaczeniu wyrazów ciągu zadanego rekurencyjnie. W kolejny ćwiczeniu przejrzysty sposob została ziulstrowana granica ciągu.


 • Geometria analityczna

  Geometria analityczna

  Wersja demonstracyjna ćwiczenia z zakresu podstaw geometrii w układzie współrzędnych, dotyczące współrzędnych punktu. Ćwiczenie jest grą polegającą na umieszczaniu w układzie współrzędnych punktów, na okreśłonych przez ich współrzędne pozycjach.


 • Stereometria

  Stereometria

  Prezentowana jest wersja demonstracyjna ćwiczenia będącego pokazem graniastosłupów. Ćwiczenie, na poszczególnych zakładkach prezentuje podział granistosłupów na proste i pochyłe. Szczególne miejsce zajmują graniastosłupy prawidłowe. Możliwość obracania brył graniastosłupów, pozwala na dokładną ich obserwację z różnych punktów.