Statystyka opisowa Statystyka opisowa
Klasa: Liceum III
Dział: L3-142

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Statystyka opisowa" L3

  L3-142

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Średnia arytmetyczna ważona

  L3-142-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji średniej arytmetycznej ważonej. Obliczanie średniej arytmetycznej ważonej. Wyznaczanie niewiadomej liczby lub wagi liczby znając średnią arytmetyczną ważoną wszystkich liczb.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wariancja i odchylenie standardowe

  L3-142-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Definicja wariancji i odchylenia standardowego. Obliczanie wariancji i odchylenia standardowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń