Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo
Klasa: Liceum III
Dział: L3-141

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Prawdopodobieństwo" L3

  L3-141

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prawdopodobieństwo i jego własności, metody obliczania

  L3-141-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie własności prawdopodobieństwa oraz zdefiniowanie prawdopodobieństwa zdarzenia. Wyznaczanie prawdopodobieństwa danych zdarzeń, sumy i iloczynu korzystajac z własności prawdopodobieństwa. Obliczanie prawdopodobieństwa danego zdarzenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prawdopodobieństwo klasyczne

  L3-141-14

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Przedstawienie definicji prawdopodobieństwa klasycznego. Obliczanie prawdopodobieństwa danego zdarzenia korzystając z prawdopodobieństwa klasycznego. Wyznaczanie liczby wszystkich kul w urnie znając prawdopodobieństwo danego zdarzenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prawdopodobieństwo warunkowe

  L3-141-15

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Zdefiniowanie prawdopodobieństwa warunkowego i zobrazowanie go na przykładach. Obliczanie prawdopodobieństwa danego zdarzenia korzystając z prawdopodobieństwa warunkowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prawdopodobieństwo całkowite

  L3-141-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie wzoru na prawdopodobieństwo całkowite oraz jego interpretacja graficzna. Obliczanie prawdopodobieństwa danego zdarzenia korzystając ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Doświadczenia losowe, zdarzenie elementarne

  L3-141-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyjaśnienie pojąć doświadczenie losowe i zdarzenie elementarne. Prezentacja w jaki sposób obliczyć liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych w doświadczeniu losowym. Stwierdzanie, czy zbiór zdarzeń elementarnych jest kombinacją, wariacją bez powtórzeń, wariacją z powtórzeniami czy premutacją. Obliczanie liczby zdarzeń elementarnych danego doświadczenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Metoda drzewek

  L3-141-21

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Rysowanie diagramów obrazujących wszystkie możliwe wyniki danego doświadczenia. Przedstawienie metody drzewek i jej zastosowanie do rozwiązywania zadań dotyczących doświadczeń wieloetapowych. Obliczanie danych prawdopodobieństw korzystając z metody drzewek.

  Opis zestawu ćwiczeń