Kombinatoryka Kombinatoryka
Klasa: Liceum III
Dział: L3-140

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Kombinatoryka" L3

  L3-140

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zliczanie przypadków w prostych sytuacjach kombinatorycznych

  L3-140-07

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Zliczanie przypadków w prostych sytuacjach kombinatorycznych. Zliczanie przypadków w prostych sytuacjach kombinatorycznych na przykładzie liczb palindromicznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zasada mnożenia

  L3-140-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Zapoznanie z zasadą mnożenia. Obliczanie liczby wszystkich możliwych wyników opisanego doświadczenia korzystając z zasady mnożenia. Rozwiązanie testu z obliczania ilości wszystkich możliwych wyników opisanego doświadczenia stosując zasadę mnożenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zadania kombinatoryczne

  L3-140-12

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Ustalenie czy dane zadanie dotyczy kombinacji, permutacji, wariacji z powtórzeniami lub bez, a następnie wpisanie odpowiedniego wzoru lub wybranie poprawnego wzoru z podanego zestawu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń