Stereometria Stereometria
Klasa: Liceum III
Dział: L3-130

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Stereometria" L3

  L3-130

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Równoległość i prostopadłość w przestrzeni

  L3-130-01

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie wzajemnego położenia prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rzut prostokątny na płaszczyznę

  L3-130-02

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie rzutu równoległego na płaszczyznę. Rzut prostokątny oraz odległość punktu od płaszczyzny. Przedstawianie rzutu prostokątnego danej prostej na płaszczyznę.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych

  L3-130-03

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Kąt między prostą a płaszczyzną. Wprowadzenie twierdzenia o trzech prostych prostopadłych. Zastosowanie twierdzenia o trzech prostych prostopadłych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Graniastosłup prosty i pochyły

  L3-130-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie definicji graniastosłupa. Przykłady graniastosłupów (graniastosłup prosty, pochyły, prawidłowy). Dopasowanie odpowiedniej nazwy do przedstawionego graniastosłupa.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prostopadłościan

  L3-130-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji prostopadłościanu. Przykłady prostopadłościanów. Obliczanie objętości prostopadłościanu mając podane jego wymiary.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przekątne w graniastosłupie

  L3-130-06

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie krawędzi i przekątnych w graniastosłupach. Obliczanie długości przekątnej w graniastosłupie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Ostrosłupy prawidłowe, czworościan

  L3-130-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie definicji ostrosłupa. Przykłady ostrosłupów (ostrosłup prawidłowy, czworościan). Dopasowanie odpowiedniej nazwy do przedstawionego ostrosłupa.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wierzchołki, podstawa, ściany boczne w graniastosłupie i ostrosłupie

  L3-130-08

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie wierzchołków, podstaw i ścian bocznych w graniastosłupach i ostrosłupach. Twierdzenie Eulera mówiące o związku pomiędzy ilością wierzchołków, krawędzi i ścian w wielościanach wypukłych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wysokość i spodek wysokości

  L3-130-09

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Wysokości i spodek wysokości w ostrosłupach i ostrosłupach prawidłowych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Graniastosłup, pole powierzchni i objętość

  L3-130-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów. Obliczenie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego mając dane długość przekątnej i wysokość graniastosłupa. Pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego przy danych długościach najdłuższej z przekątnych i wysokości. Obliczanie objętości graniastosłupa prawidłowego trójkątnego oraz graniastosłupa o podstawie trójkąta prostokątnego mając dane długości przeciwprostokątnej, jednej z przyprostokątnych oraz wysokości. Wyznaczenie objętości i pola powierzchni całkowitej graniastosłupa, którego podstawą jest romb.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń