Ciągłość funkcji Ciągłość funkcji
Klasa: Liceum III
Dział: L3-080

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Ciągłość funkcji" L3

  L3-080

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Granica funkcji w punkcie wg Heinego. Granice jednostronne

  L3-080-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie definicji granicy funkcji w punkcie według Heinego oraz jej interpretacja graficzna. Zdefiniowanie granicy jednostronnej (lewostronnej i prawostronnej) funkcji w punkcie oraz jej interpretacja graficzna. Obliczanie granicy obustronnej właściwej funkcji w punkcie oraz granic jednostronnych właściwych funkcji w punkcie. Sprawdzanie, czy zadana wartość jest granicą funkcji w punkcie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Granica funkcji w nieskończoności

  L3-080-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Graficzne przedstawienie granicy właściwej funkcji w nieskończoności. Obliczanie granicy właściwej funkcji w plus i minus nieskończoności.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Granica niewłaściwa funkcji

  L3-080-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Graficzne przedstawienie granicy niewłaściwej funkcji w punkcie oraz granicy niewłaściwej funkcji w plus i minus nieskończoności. Obliczanie granicy niewłaściwej funkcji w punkcie na przykładach funkcji będących ilorazem dwóch funkcji spośród trzech (stałej, liniowej, kwadratowej). Obliczanie granicy niewłaściwej funkcji w punkcie na przykładach funkcji tgx, lnx, ctgx oraz ilorazu zawierającego funkcję pierwiastek. Obliczanie granicy niewłaściwej funkcji w plus i minus nieskończoności.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Asymptoty wykresu funkcji

  L3-080-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Obliczanie oraz interpretacja graficzna asymptot pionowych i poziomych wykresu funkcji przedstawiona na przykładzie. Obliczanie oraz interpretacja graficzna asymptot pionowych i ukośnych wykresu funkcji wymiernej. Badanie istnienia asymptot pionywch, poziomych i ukośnych wykresu funkcji.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń