Funkcja homograficzna Funkcja homograficzna
Klasa: Liceum III
Dział: L3-071

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcja homograficzna" L3

  L3-071

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Funkcja homograficzna

  L3-071-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Sprawdzenie wiadomości i umiejetności z funkcji homograficznej. Badanie liczby rozwiązań równania homograficznego z wartością bezwzględną. Rysowanie wykresów funkcji homograficznych po przekształceniach płaszczyzny. Rysowanie wykresów i wyznaczanie wzorów fukcji na podstawie ich własności. Przyporządkowanie asymptot, osi i środka symetrii do wzoru funkcji homograficznej. Określanie argumentów dla jakich funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Postać ogólna i postać kanoniczna funkcji homograficznej

  L3-071-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wzoru funkcji homograficznej w postaci ogólnej i kanonicznej. Wyznaczanie wzoru funkcji na podstawie wykresu. Ugruntowanie podstawowych informacji o funkcji homograficznej zadanej w postaci ogólnej i kanonicznej. Zmiany wzoru funkcji homograficznej na podstawie wykresu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń