Hiperbola Hiperbola
Klasa: Liceum III
Dział: L3-070

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Hiperbola" L3

  L3-070

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Hiperbola

  L3-070-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Obserwacja własności i ich zmian w hiperboli. Przypisywanie wzoru hipeboli do jej wykresu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wielkości odwrotnie proporcjonalne

  L3-070-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wzorów funkcji proporcjonalności odwrotnej na podstawie przesunięcia o wektor. Określanie ilości rozwiązań wielomianu stopnia trzeciego przy wykorzystaniu wykresów funkcji kwadratowych i hiperboli. Rozwiązywanie układów równań i nierówności wymiernych. Rozmieszczanie punktów w układzie współrzędnych tak, aby tworzyły wykres proporcjonalności odwrotnej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Oś symetrii hiperboli

  L3-070-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie położenia środka symetrii hiperboli. Zmieniany wzorów osi symetrii hiperboli w zależności od wykonanej translacji. Wyznaczanie osi symetrii wykresu funkcji homograficznej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń