Funkcja logarytmiczna Funkcja logarytmiczna
Klasa: Liceum III
Dział: L3-062

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcja logarytmiczna" L3

  L3-062

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Nierówności logarytmiczne

  L3-062-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wykorzystanie monotoniczności funkcji logarytmicznej do rozwiązywania nierówności. Rozwiązywanie prostych nierówności logarytmicznych. Wyznaczanie całkowitych rozwiązań nierówności logarytmicznych.Porządkowanie liczb w zapisie logarytmicznym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Przekształcanie wykresów funkcji logarytmicznych

  L3-062-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wzorów funkcji logarytmicznych na podstawie przesunięcia o wektor. Rysowanie wykresów funkcji logarytmicznych po przekształceniach płaszczyzny.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka