Funkcja wykładnicza Funkcja wykładnicza
Klasa: Liceum III
Dział: L3-061

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcja wykładnicza" L3

  L3-061

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych

  L3-061-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wzorów funkcji wykładniczych na podstawie przesunięcia o wektor. Rysowanie wykresów funkcji wykładniczych po przekształceniach płaszczyzny.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń