Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne
Klasa: Liceum III
Dział: L3-020

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wyrażenia algebraiczne" L3

  L3-020

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wyrażenia wymierne, wartość liczbowa wyrażenia wymiernego

  L3-020-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji i podstawowych wiadomości o wyrażeniach wymiernych. Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń wymiernych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Dziedzina wyrażenia wymiernego, skracanie wyrażeń wymiernych

  L3-020-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie dziedziny wyrażenia wymiernego. Skracanie wyrażeń wymiernych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych

  L3-020-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Równość wyrażeń wymiernych

  L3-020-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Przyrównywanie wyrażeń wymiernych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wyrażenia wymierne w zadaniach

  L3-020-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wykorzystanie równości wyrażeń wymiernych w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Obliczanie średniej prędkości samochodów i pociągów. Obliczenie liczby dni potrzebnych robotnikowi do wykonania danej pracy, wiedząc ile czasu potrzebuje inny robotnik oraz ile czasu potrzebują razem.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń