Geometria analityczna Geometria analityczna
Klasa: Liceum II
Dział: L2-120

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Geometria analityczna" L2

  L2-120

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 125,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Odległość punktów w układzie współrzędnych

  L2-120-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie długości odcnika AB mając dane współrzędne punktów A i B. Wyznaczanie jednej z współrzędnych końca odcinka przy danej długości odcinka AB i drugiej współrzędnej końca odcinka.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Środek odcinka

  L2-120-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Obliczanie długości odcinka AB mające dane współrzędne końców odcinka A i B. Obliczanie wierzchołków równoległoboku mając podane współrzędne dwóch jego wierzchołków oraz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych. Wskazanie współrzędnych środka odcinka AB znając współrzędne punktów A i B.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Odległość punktu od prostej. Wzajemne położenie prostej i okręgu

  L2-120-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Obliczanie odległości punktu od prostej. Rozwiązanie geometryczne i algebraiczne wzajemnego położenia prostej i okręgu. Test dotyczący odległości punktu od prostej. Opisanie wzajemnego położenia prostej i okręgu. Określenie położenia okręgu względem osi układu współrzędnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Styczna do okręgu

  L2-120-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Obliczanie odległości środka okręgu od prostej i porównanie z długością promienia. Wyznaczanie równania stycznych do okręgu przechodzących przez dany punkt P. Wyznaczanie równania stycznych do okręgu równoległych bądź prostopadłych do danej prostej k.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wzajemne położenie dwóch okręgów

  L2-120-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Badanie wzajemnego położenia dwóch okręgów. Wyznaczanie równania okręgu stycznego do danego okręgu. Określanie wzajemnego położenia okręgów na podstawie ich równań oraz w zależności od wartości parametru.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Równanie okręgu, opis koła za pomocą nierówności

  L2-120-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Równanie okręgu. Opis koła za pomocą nierówności. Przedstawienie w układzie współrzędnych sumy, części wspólnej oraz różnicy zbiorów A i B puntków okręgu lub koła.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka