Funkcja logarytmiczna Funkcja logarytmiczna
Klasa: Liceum II
Dział: L2-062

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcja logarytmiczna" L2

  L2-062

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Funkcja logarytmiczna

  L2-062-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Przypisywanie wzoru funkcji logarytmicznej do jej wykresu. Opisywanie własności funkcji y=logax. Wyznaczanie wzoru funkcji logarytmicznej, na podstawie dwóch punktów należących do jej wykresu. Obliczanie liczby przedstawionej w postaci logarytmu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Równania logarytmiczne

  L2-062-07

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Umiejscawianie liczb przedstawionych w zapisie logarytmu na osi. Rozwiązywanie równań logarytmicznych. Wykorzystywanie tożsamości logarytmicznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka