Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne
Klasa: Liceum II
Dział: L2-020

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wyrażenia algebraiczne" L2

  L2-020

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Dwumian Newtona

  L2-020-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie symbolu silni oraz definicji i przykładów symbolu Newtona. Pokazanie oraz przykłady dwumianu Newtona. Obliczenie wartości wyrażenia stosując symbol i dwumian Newtona.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Pojęcie wielomianu zmiennej rzeczywistej, równość wielomianów

  L2-020-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Zdefiniowanie wielomianu zmiennej rzeczywistej, wielomianów równych oraz stopnia wielomianu wraz z przykładami. Obliczenie dla jakich parametrów dane wielomiany są równe.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wielomiany, dodawanie, odejmowanie, mnożenie

  L2-020-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie oraz obliczanie dodawania i odejmowania wielomianów. Przedstawienie oraz obliczanie iloczynu wielomianów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Dzielenie wielomianów (w tym za pomocą schematu Hornera)

  L2-020-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Zdefiniowanie dzielnika wielomianu. Dzielenie wielomianów z resztą i bez. Dzielenie wielomianów przy pomocy schematu Hornera.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Pierwiastek wielomianu jednej zmiennej, pierwiastek wielokrotny

  L2-020-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Zdefiniowanie pierwiastka wielomianu jednej zmiennej, pierwiastka wielokrotnego, obliczanie pierwiastków wielomianu w postaci iloczynowej, sprawdzenie, czy dana liczba jest pierwiastkiem danego wielomianu. Obliczenie wartości parametru, dla którego podana liczba jest pierwiastkiem wielomianu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Dzielenie wielomianu przez dwumian (x-a), twierdzenie o reszcie, tw. Bézouta

  L2-020-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Podzielność wielomianów przez dwumian, twierdzenie Bézout, sprawdzanie podzielności wielomianów (bez dzielenia). Obliczanie reszty z dzielenia wielomianu przez dwumian. Sprawdzenie czy dany wielomian jest podzielny przez dany dwumian. Obliczenie, bez wykonywania dzielenia, reszty z dzielenia wielomianu. Obliczenie wartości parametru wiedząc, że podany wielomian jest podzielny przez dwumian. Obliczeniu pierwiastków wielomianu znając jeden z nich.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Rozkład wielomianu na czynniki

  L2-020-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Przedstawienie rozkładu wielomianu na czynniki. Stosowanie wzoru na rozkład trójmianu kwadratowego. Stosowanie wzorów skróconego mnożenia do rozkładu wielomianów. Rozkładanie wielomianów na czynniki stosując wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias oraz metodę grupowania.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka