Geometria analityczna Geometria analityczna
Klasa: Liceum I
Dział: L1-120

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Geometria analityczna" L1

  L1-120

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 125,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Równanie prostej w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

  L1-120-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wykorzystanie wzoru i wykresu proporcjonalności prostej. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem wzoru proporcjonalności prostej. Rozpoznawanie wzoru funkcji liniowej. Szkicowanie funkcji liniowej. Podanie wzoru funkcji liniowej w postaci kierunkowej mając dany jej wykres. Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej mając podane współrzędne dwóch punktów. Podanie wzoru funkcji liniowej w postaci kierunkowej mając podane miejsce zerowe i dodatkową informację dotyczącą funkcji. Mając dany kąty nachylenia prostej do osi OX oraz współrzędne punktu należącego do wykresu funkcji należy podać wzór funkcji liniowej w postaci kierunkowej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Postać ogólna i kierunkowa równania prostej

  L1-120-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Podanie wzoru funkcji liniowej w postaci kierunkowej, mając dane współrzędne punktu oraz zbiór, w którym funkcja przyjmuje wartości ujemne, albo dodatnie. Wykorzystanie wzoru i wykresu prostej w postaci kierunkowej. Zamiana wzoru prostej w postaci kierunkowej na postać ogólną. Wyznaczanie współczynnika kierunkowego prostej danej równaniem ogólnym. Postać ogólna, kierunkowa, parametryczna, odcinkowa równania prostej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych

  L1-120-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wykorzystanie warunków na równoległość i prostopadłość prostych. Przedstawienie równoległości i prostopadłości prostych w układzie współrzędnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Przekształcenia w układzie współrzędnych

  L1-120-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Dopasowanie wzorów funkcji do ich wykresów. Rysowanie przekształceń danego wykresu funkcji f(x). Mając wykres f(x) = |x| należy narysować wykres funkcji g(x) danej wzorem. Rysowanie wykresu zadanego przez alternatywę trzech warunków albo funkcje trygonometyryczne. Podanie własności narysowanych wykresów. Przekształcenia w układzie współrzędnych (symetria względem osi OX, OY i początku układu współrzędnych). Mając dane równanie okręgu należy narysować go w układzie współrzędnych (wzynaczyć jego środek i długość promienia). Rysowanie odcinka AB przy zadanych współrzędnych punktów A i B. Rysowanie trójkąta ABC, mając podane współrzędne punktów A, B i C. Obliczanie obowodu narysowanego trójkąta.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 27,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Interpretacja geometryczna układu nierówności liniowych

  L1-120-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Działania na zbiorach (suma, część wspólna i różnica zbiorów). Rozwiązanie graficzne układu nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi. Opisanie za pomocą układu nierówności liniowych przedstawionego wielokąta. Rozwiązywanie graficzne układu nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi i wartością bezwzględną. Przedstawianie nierówności liniowych w układzie współrzędnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wektory na płaszczyźnie kartezjańskiej

  L1-120-14

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie definicji wektora zaczepionego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Współrzędne wektora, równości wektorów, długość wektora

  L1-120-15

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Współrzędne wektora, równość wektorów i długość wektorów. Obliczanie długości wektorów. Rozwiązanie zadań dotyczących zastosowania wzorów na współrzędne wektora.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Dodawanie wektorów, mnożenie wektora przez liczbę

  L1-120-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Dodawanie wektorów, mnożenie wektora przez liczbę. Rozwiązanie zadań dotyczących dodawania wektorów i mnożenia wektora przez liczbę.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka