Funkcja kwadratowa Funkcja kwadratowa
Klasa: Liceum I
Dział: L1-051

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcja kwadratowa" L1

  L1-051

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 125,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Jednomian kwadratowy i jego własności, funkcja y=ax2

  L1-051-07

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Określanie wzoru i opisywanie własności jednomianu y=ax2.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Miejsca zerowe funkcji kwadratowej, postać iloczynowa funkcji

  L1-051-10

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wartości parametru w zależności od liczby miejsc zerowych trójmianu. Wyznaczanie wartości parametru, tak aby wykres był styczny do osi OX. Wyznaczanie wartości współczynników trójmianu kwadratowego w znając jego miejsca zerowe. Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. Obliczanie wartości parametru dla podanego miejsca zerowego fukcji kwadratowej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Badanie trójmianu kwadratowego

  L1-051-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Badanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wartości jej współczynników. Przyporządkowanie funkcji kwadratowych w zależności od położenia wierzchołka paraboli. Wyznaczanie własności funkcji kwadratowych na podstawie ich wykresów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Ekstremalne wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

  L1-051-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie wartości ekstremalnej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Zadania optymalizacyjne

  L1-051-14

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Dobieranie wymiarów figury o określonym obwodzie, tak, aby jej pole było największe. Zadania optymalizacyjne z geometrii płaskiej i analitycznej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Równanie i nierówność kwadratowa

  L1-051-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Badanie liczby rozwiązań równania kwadratowego na podstawie jego współczynników. Rozwiązanie nierówności kwadratowej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wykresy funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną

  L1-051-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Rozwiązywanie równań kwadratowych z wartością bezwzlędną. Wyznaczanie wartości parametru w zależności od liczby rozwiązań równania z wartością bezwględną. Wyznaczanie zbioru wartości funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Parametr we wzorze funkcji kwadratowej, zmienność liczby miejsc zerowych

  L1-051-18

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wyznaczanie wartości parametru, tak aby dane równanie miało jeden pierwiastek. Wyznaczanie wartości parametru, tak aby miejsca zerowe fukcji należały do określonego przedziału. Określanie całkowitych wartości parametru w zależności od liczby miejsc zerowych równania.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka