Funkcje Funkcje i ich własności
Klasa: Liceum I
Dział: L1-040

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Funkcje i ich własności" L1

  L1-040

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 155,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu

  L1-040-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Określanie wybranych własności funkcji na wykresach.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Określanie dziedziny i zbioru wartości ze wzoru funkcji

  L1-040-04

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wyznaczanie dziedziny funkcji wymiernych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. Wyznaczanie dziedziny funkcji z pierwiastkiem oraz funkcji logarytmicznej. Wyznaczanie wzoru funkcji, gdy dana jest jej dziedzina. Wyznaczanie parametru, gdy dana jest dziedzina i wzór funkcji z parametrem. Wyznaczanie zbioru wartości funkcji o skończonej dziedzinie. Wyznaczanie zbioru wartości funkcji określonej słownie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 27,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Monotoniczność, różnowartościowość i miejsca zerowe

  L1-040-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Określanie monotoniczności funkcji na podstawie ich wzorów. WYznaczanie miejsc zerowych funkcji. Określanie czy funkcja jest różnowartościowa na podstawie jej wykresu. Wyznaczanie miesjc zerowych na podstawie wykresu funkcji.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wykresy o zadanych własnościach, funkcje okresowe

  L1-040-06

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Rysowanie wykresu funkcji spełniającej podane warunki. Określanie okresu zasadniczego funkcji.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wykres |x|, sgn(x), x-[x]

  L1-040-07

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Dopasowanie dziedziny, zbioru warości i miejsc zerowych do wykresów funkcji. Rysownie wykresu funkcji sgn(f(x)).

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Opis zjawisk życia codziennego za pomocą funkcji liniowej

  L1-040-08

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Układanie wzoru funkcji liniowych do zadań tekstowych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Przesunięcie względem osi, przesunięcie o wektor

  L1-040-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA

  Rysowanie wykresu oraz wyznaczanie wzoru fukcji powstałej przez przesunięcie podanej funkcji w prawo, w lewo, w górę bądź w dół. Dopasowywanie wzoru fukcji przesuniętej do jej wykresu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Punkty szczególne w przekształceniach wykresów funkcji

  L1-040-16

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Dopasowywanie wykresów do wzorów funkcji. Wskazywanie własności jednej fukcji, która została przekształcona na drugą fukcję.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka