Liczby rzeczywiste Liczby rzeczywiste
Klasa: Liceum I
Dział: L1-010

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Liczby rzeczywiste" L1

  L1-010

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 155,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Liczby naturalne i całkowite, rozkład na czynniki pierwsze

  L1-010-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących liczb naturalnych i całkowitych (podzielność, dzielnik, wielokrotność, liczba pierwsza i złożona, reszta z dzielenia, liczba parzysta i nieparzysta). Uzupełnianie liczbami spełniającymi zadane warunki w postaci ogólnej. Pokazanie rozkładu liczby na czynniki pierwsze wraz z ćwiczeniem.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Cechy podzielności, największy wspólny dzielnik

  L1-010-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie cech podzielności liczb naturalnych oraz sposobu znajdowania największego wspólnego dzielnika wraz z ćwiczeniem.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Najmniejsza wspólna wielokrotność

  L1-010-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Pokaz sposóbu znajdowania najmniejszej wspólnej wielokrotności wraz z ćwiczeniem.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Zdania logiczne, koniunkcja, alternatywa, negacja

  L1-010-04

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Wprowadzenie teoretyczne do zdań logicznych - koniunkcji, alternatywy, negacji, implikacji, równoważności i alternatywy wykluczającej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Indukcja matematyczna

  L1-010-06

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie zasady indukcji matematycznej. Przykłady dowodów indukcyjnych na sumy skończone. Przykłady dowodów indukcyjnych na podzielność wyrażeń. Dowód na sumę kątów n-kąta. Wyznaczanie liczby odcinków łączących n niewspółliniowych punktów na płaszczyźnie korzystając z zasady indukcji matematycznej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Liczby wymierne, rozwinięcia dziesiętne

  L1-010-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji i przykładów liczb wymiernych. Zapisywanie liczb wymiernych w postaci dziesiętnej. Zapisywanie podanej liczny w postaci ułamka zwykłego. Zapisywanie liczby wymiernej w postaci dziesiętnej skończonej lub nieskończonej okresowej (z zaznaczeniem okresu).

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Liczby niewymierne

  L1-010-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Przedstawienie definicji liczb niewymiernych wraz z przykładami. Wskazywanie liczb niewymiernych. Wskazywanie pary liczb niewymiernych, których iloczym jest liczbą wymierną.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Relacje między podzbiorami liczb rzeczywistych

  L1-010-09

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie zbiorów liczbowych oraz ich podzbiorów. Wyznaczanie zbiorów liczbowych - sumy, iloczynu i różnicy.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Oś liczbowa, przedziały osi liczbowej, działania na nich

  L1-010-10

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie osi liczbowej, przedziałów oraz działań na niej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Działania na liczbach rzeczywistych i prawa działań

  L1-010-11

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie kolejności i praw działań na liczbach rzeczywistych. Pokazanie zastosowania prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wartość bezwzględna

  L1-010-12

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie definicji i własności wartości bezwzględnej. Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną przy pomocy zastosowania jej własności.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Procenty i punkty procentowe, lokaty i kredyty

  L1-010-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących procentów oraz obliczeń procentowych. Obliczenie nowej ceny towaru po dokonaniu podwyżki, a następnie obliczenie o ile procent ona wzrosła. Rozwiązywanie zadań dotyczących lokat i punktów procentowych. Obliczenie podwyżki kredytu wyrażonej w punktach procentowych oraz w procentach.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Błąd przybliżenia, szacowanie wartości liczbowych

  L1-010-14

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji wraz z przykładami pojęć przybliżenia dziesiętnego, błędu względnego i bezwzględnego oraz błędu procentowego. Szacowanie wartości liczbowej, a następnie obliczenie dokładnej wartości wyrażenia. Obliczenie błędu procentowego przybliżenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych

  L1-010-15

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawienie definicji i przykładów pierwiastków kwadratowego, sześciennego oraz pierwiastka n-tego stopnia z liczby nieujemnej. Zastosowanie własności pierwiastka arytmetycznego do wyłączania czynnika przed znak pierwiastka oraz usuwania niewymierności z mianownika. Przedstawienie definicji i przykładów pierwiastka stopnia nieparzystego z liczby rzeczywistej. Obliczenie pierwiastka z liczby rzeczywistej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Potęgi liczb nieujemnych o wykładniku wymiernym

  L1-010-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji oraz przykładów potęg o wykładnikach wymiernych. Obliczenie potęgi o wykładniku wymiernym. Przedstawienie własności potęg o wykładnikach wymiernych oraz ich przykładów. Zapisywanie wyrażeń w postaci potęgi o podanej podstawie i wykładniku wymiernym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Logarytmy i ich podstawowe własności

  L1-010-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Przedstawienie definicji logarytmu, logarytmu dziesiętnego oraz naturalnego. Obliczanie logarytmu z definicji. Logarytm o podstawie ułamka bądź pierwiastka. Własności logarytmów. Równania, nierówności i funkcje logarytmiczne.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wzory skróconego mnożenia

  L1-010-18

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Zastosowania wzorów na kwadrat różnicy i sumy oraz różnicy kwadratów. Usuwanie niewymierności z mianownika. Przekształcenia liczb podanych w postaci pierwiastka do prostszej postaci. Zastosowania wzorów na sześcian sumy i różnicy oraz na sumę i różnicę sześcianów. Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia do rozkładu wyrażeń algebraicznych na czynniki.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka