Podobieństwo figur Podobieństwo figur
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-113

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Podobieństwo figur" G3

  G3-113

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wymiary wielokąta pomniejszonego lub powiększonego w danej skali

  G3-113-08

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Obliczanie wymiarów trójkąta, prostokąta, wielokąta pomniejszonego lub powiększonego o daną skalę.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Podobieństwo figur

  G3-113-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Definicja skali podobieństwa. Wskazywanie prostokątów podobnych. Wyznaczanie proporcji wynikających z podobieństwa trójkątów. Wzynaczanie skali podobieństwa dwóch figur podobnych. Rysowanie obrazu trójkąta podobnego do danego trójkąta i w podanej skali.

  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Podobieństwo trójkątów

  G3-113-10

  Ćwiczenia typu GRA

  Wskazywanie trójkątów podobnych na podstawie cech bok-bok-bok, bok-kąt-bok, kąt-kąt-kąt.

  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka