Symetrie Symetrie
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-111

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Symetrie" G3

  G3-111

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury symetryczne względem prostej

  G3-111-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wyznaczanie osi symetrii figury. Twierdzenie mówiące, że złożenie dwóch symetrii osiowych względem prostych prostopadłych jest symetrią środkową względem punktu przecięcia się tych prostych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych

  G3-111-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Rysowanie obrazu trójkąta względem osi układu współrzędnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury osiowo symetryczne

  G3-111-18

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wskazywanie i obserwowanie figur osiowosymetrycznych. Wskzywanie osi symetrii figury osiowosymetrycznej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury symetryczne względem punktu

  G3-111-19

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Rysowanie obrazu trójkąta w symetrii względem punktu. Rysowanie obrazu punktu w symetrii względem danego punktu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury symetryczne względem początku układu współrzędnych

  G3-111-20

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Rysowanie obrazu trójkąta w symetrii względem początku układu współrzędnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Figury środkowo symetryczne

  G3-111-21

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wskazywanie i obserwowanie figur środkowosymetrycznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka