Okrąg Okrąg
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-100

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Okrąg" G3

  G3-100

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wielokąt wpisany w okrąg

  G3-100-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pokaz konstrukcji pięciokąta i sześciokąta foremnego. Wyznaczanie miar kątów trójkąta wpisanego w okrąg. Miary kątów wewnętrznych czworokąta wpisanego w okrąg. Wskazywanie poprawnej wartości pola wskazanego wycinka koła. Pole prostokąta wpisanego w okrąg. Obliczanie długości promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wielokąty opisane na okręgu

  G3-100-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Trójkąt opisany na okręgu, obliczanie miar kątów wewnętrznych trójkąta zbudowanego z punktów styczności okręgu i trójkąta opisanego na nim. Obliczanie stosunku pola kwadratu i pola koła wpisanego w ten kwadrat. Pokaz wyznaczania róznicy pola koła opisanego na kwadracie i wpisanego w ten kwadrat. Długości odcinków w sześciokącie foremnym opisanym na okręgu. Długości odcinków w trójkącie równobocznym opisanym na okręgu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wielokąty foremne i ich własności

  G3-100-10

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Długości odcinków w trójkącie równobocznym. Długości odcinków w kwadracie. Długości odcinków w sześciokącie foremnym. Określanie miary kąta wewnętrznego w wielokątach foremnych. Zależności między długościami odcinków w trójkącie równobocznym. Wskazywanie prawidłowej wartości pola trójkąta równobocznego. Wskazywanie wielokątów foremnych spełniających określone warunki. Obliczanie pola wielokąta foremnego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 23,00 PLN
  Dodaj do koszyka