Geometria Geometria
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-090

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Własności wielokątów" G3

  G3-090

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

  G3-090-21

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Prezentacja własności dwusieczej kąta. Wskazywanie punktów równoległych do ramion kąta oraz końców odcinka. Wyznaczanie miar kątów w trójkącie wykorzystując własności dwusiecznych kątów. Udowodnienie faktu o mierze kąta przecięcia się dwusiecznych równoległoboku. Wskazywanie punktów leżących na dwusiecznej kąta. Wyznaczanie miary kątów trójkątów ograniczonych dwusiecznymi trójkąta. Obliczanie kąta między wysokością i dwusieczną opuszczonych z tego samego wierzchołka. Wskazywanie punktów leżących na symetralnej odcinka.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 27,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta

  G3-090-22

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Konstruowanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Konstruowanie kątów o miarach 60, 30 i 45 stopni

  G3-090-23

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Konstruowanie kątów o miarach 60°, 30° i 45°

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 13,00 PLN
  Dodaj do koszyka