Wykresy funkcji Wykresy funkcji
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-070

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wykresy funkcji" G3

  G3-070

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wielkości odwrotnie proporcjonalne

  G3-070-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Uzupełnianie tabeli wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. Rozwiązanie zadań tekstowych z proporcjonalności odwrotnej. Obserwacja związku między polem prostokąta a współczynnikiem proporcjonalności odwrotnej. Wyznaczanie współczynnika proporcjonalności odwrotnej. Rozwiązywanie zadania tekstowego z proporcjonalności odwrotnej z wykorzystaniem jej wykresu. Rozwiązywanie zadań dotyczących prędkości, drogi i czasu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Przykłady funkcji nieliniowych

  G3-070-18

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wyznaczanie współrzędnych punktów należących do wykresu funkcji nieliniowych. Przypisywanie wzorów do wykresów funkcji. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji nieliniowych opisanych za pomocą wzorów. Uporządkowanie wykresów funkcji kwadratowych w zależności od położenia wierzchołka paraboli. Określanie liczby rozwiązań równania x2 = m na podstawie wykresu funkcji kwadratowej. Obserwacja własności hiperboli.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka