Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G3-050

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wyrażenia algebraiczne" G3

  G3-050

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 90,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Kwadrat sumy i różnicy wyrażeń algebraicznych

  G3-050-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat kwadratu sumy i różnicy wyrażeń algebraicznych. Przedstawienie podanego wyrażenia w postaci sumy algebraicznej korzystając ze wzoru na kwadrat sumy lub różnicy wyrażeń algebraicznych. Przedstawienie podanych wyrażeń w postaci kwadratu sumy lub różnicy dwóch wyrażeń algebraicznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Różnica kwadratów wyrażeń algebraicznych

  G3-050-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wprowadzenie w temat różnicy kwadratów wyrażeń algebraicznych. Zapisywanie różnicy kwadratów wyrażeń algebraicznych w postaci iloczynu. Obliczanie w pamięci różnicy kwadratów liczb naturalnych korzystając ze wzoru. Zapisywanie podanego iloczynu wyrażeń algebraicznych w postaci różnicy kwadratów wyrażeń algebraicznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Wyłączanie wspólnego czynnika z wyrazów sumy algebraicznej przed nawias

  G3-050-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat wyłączania wspólnego czynnika z wyrazów sumy algebraicznej przed nawias. Wyłączanie dowolnego wspólnego czynnika przed nawias tak, aby otrzymać iloczyn. Obliczanie w pamięci danego wyrażenia arytmetycznego korzystając z wyłączania wspólnego czynnika przed nawias.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 19,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Przekształcanie wyrażeń z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia

  G3-050-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Podsumowanie wzorów skróconego mnożenia. Zapisywanie wyrażeń w jak najprostszej postaci korzystając z wzorów skróconego mnożenia. Skracanie ułamków stosując wzory skróconego mnożenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Opis związków między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych

  G3-050-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wprowadzenie w temat opisywania związków za pomocą wyrażeń algebraicznych. Zapisywanie danych liczb za pomocą wyrażeń algebraicznych. Zapisywanie wyrażenia algebraicznego przedstawiającego daną liczbę. Opisywanie pól lub obwodów danych figur za pomocą wyrażeń algebraicznych, a następnie doprowadzenie ich do jak najprostszej postaci.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
  Cena brutto: 16,00 PLN
  Dodaj do koszyka