Okrąg Okrąg
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-100

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Okrąg" G2

  G2-100

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wzajemne położenie prostej i okręgu, styczna do okręgu

  G2-100-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA

  Określanie wzajemnego położenia prostej i okręgu przez wskazywanie liczby ich punktów wspólnych. Prezentacja konstrukcji stycznej do okręgu. Prezentacja konstrukcji dwóch stycznych do okręgu przecinających się w jednym punkcie. Prezentacja wyznaczania odległości między punktami styczności.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wykorzystanie faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia

  G2-100-03

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wyznaczanie miary kąta przez wykorzystanie faktu prostopadłości stycznej do promienia okręgu oraz innych zależności pomiędzy kątami w okręgu i trójkącie.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Kąty środkowe

  G2-100-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA

  Prezentacja zależności między kątem środkowym i wpisanym opartym na tym samym łuku okręgu. Określanie wartości miary w stopniach kąta środkowego lub wpisanego opartego na łuku okręgu o określonej długości.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie długości okręgu i długości łuku okręgu

  G2-100-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja metody obliczania długości łuku okręgu. Określanie dokładnej i przybliżonej wartości długości łuku okręgu. Obliczanie długości okręgu na podstawie innych jego parametrów. Rysowanie okręgów o podanej długości lub polu powierzchni. Obliczanie długości linii złożonych z łuków okręgów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie pola koła, pierścienia kołowego i wycinka koła

  G2-100-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie pola koła o określonym promieniu. Prezentacja obliczania pola pierścienia kołowego. Prezentacja metody obliczania pola wycinka kołowego. Obliczanie pola koła na podstawie innych jego parametrów. Wskazywanie wartości pola figur zdefiniowanych przez wielokąty i koła lub ich wycinki.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt

  G2-100-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja własności trójkąta prostokątnego wpisanego w okrąg. Pokaz konstrukcji okręgu opisanego na trójkącie. Pokaz konstrukcji okręgu wpisanego w trójkąt. Pokaz konstrukcji trójkąta prostokątnego przy danej jednej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej trójkąta. Pokaz konstrukcji trójkąta równoramiennego. Pola figur ograniczonych łukami okręgów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń