Geometria Geometria
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-090

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Własności wielokątów" G2

  G2-090

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Związki między kątami, gdy prosta przecina dwie inne równoległe

  G2-090-14

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Nazywanie odpowiednich par kątów. Wyznaczanie miar podanych kątów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Twierdzenie Pitagorasa

  G2-090-15

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie długości trzeciego boku w trójkącie prostokątnym. Obliczanie długości odcinka w układzie współrzędnych. Wyznaczanie obwodu wykreślonego trójkąta prostokątnego. Obliczanie długości trzeciego boku w trójkącie pitagorejskim.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Stosowanie twierdzenia Pitagorasa

  G2-090-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie długości przekątnej kwadratu oraz wysokości trójkąta równobocznego. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w planimetrii. Obliczanie długości boków trójkąta z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. Wyznaczanie długości odcinków w trójkącie prostokątnym stosując twierdzenie Pitagorasa.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Trójkąty i ich rodzaje

  G2-090-18

  Ćwiczenia typu GRA

  Gra polegająca na umiejscowieniu losowo generowanych trójkątów do odpowiednich koszy. Nazywanie pojawiających się trójkątów. Wybieranie kątów, z których można zbudować dany trójkąt.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń