Statystyka Statystyka
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-081

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Statystyka" G2

  G2-081

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Interpretacja danych z tabel, diagramów (słupkowych i kołowych) i wykresów

  G2-081-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Interpretowanie danych zamieszczonych w tabeli i na wykresie. Udzielanie odpowiedzi na pytania wykorzystując dane zawarte w diagramie słupkowym, diagramie kołowym, wykresie i tabeli.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przedstawianie danych w formie tabeli, diagramu słupkowego lub kołowego

  G2-081-04

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Przedstawianie danych za pomocą tabeli, diagramu kołowego i diagramu słupkowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany

  G2-081-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Pokaz sposobu wyznaczania średniej arytmetycznej oraz mediany. Obliczanie średniej arytmetycznej i mediany na przykładzie podanych w tabeli ocen.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń