Wykresy funkcji Wykresy funkcji
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-070

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wykresy funkcji" G2

  G2-070

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przyporządkowanie

  G2-070-08

  Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Demonstracja przyporządkowania za pomocą grafu i tabeli. Odczytywanie i interpretacja przyporządkowania opisanego za pomocą tabeli.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Własności funkcji

  G2-070-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wyznaczanie monotoniczności funkcji na podstawie ich wykresów. Zaznaczanie argumentów, dla których zadana funkcja jest rosnąca, malejąca lub stała. Odczytywanie miejsc zerowych funkcji. Odczytywanie podstawowych własności funkcji z wykresu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Odczytywanie z wykresu argumentu dla danej wartości funkcji

  G2-070-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Odczytywanie z wykresu argumentu dla danej wartości funkcji.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Odczytywanie, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne i zero

  G2-070-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Zaznaczanie argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne. Określanie funkcji tak, aby przyjmowała wartości dodatnie lub ujemne w danych przedziałach.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Funkcja liniowa

  G2-070-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pzypisanie wzoru funkcji liniowej do jej wykresu. Określanie monotoniczności funkcji liniowej. Wyznaczanie współczynnika kierunkowego funkcji liniowej na podstawie jej wykresu. Obliczanie pola trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych i osiami układu współrzędnych. Wyznaczanie współrzędnych punktów leżących na danej prostej, punktów przecięcia prostych z osiami układu współrzędnych, punktów spełniających równanie funkcji liniowej. Rysowanie wykresów funkcji liniowych. Wyznaczenie ćwiartek, przez które przechodzi wykres funkcji liniowej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń