Równania Równania
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-060

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Równania i nierówności" G2

  G2-060

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą

  G2-060-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. Przedstawianie zbioru rozwiązań nierówności na osi liczbowej. Rozwiązywanie nierówności i wybór prawidłowego przedstawienia rozwiązań na osi liczbowej. Ustalanie zbioru rozwiązań nierówności (wszystkie liczby, zbiór liczb, zbiór pusty). Ustalenie jaka najmniejsza liczba całkowita spełnia daną nierówność. Sprawdzenie czy dana liczba spełnia nierówność.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Równania liniowe z dwiema niewiadomymi

  G2-060-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Sprawdzanie czy dana para liczb spełnia równanie liniowe z dwiema niewiadomymi.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Sprawdzanie czy para liczb spełnia układ równań liniowych w dwiema niewiadomymi

  G2-060-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Sprawdzanie czy para liczb spełnia układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Sprawdzenie, który układ równań jest spełniony przez dana parę liczb. Zastąpowanie symbolu odpowiednią liczbą tak, aby otrzymana para liczb spełniała dany układ równań.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń