Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-050

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wyrażenia algebraiczne" G2

  G2-050

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Mnożenie jednomianów

  G2-050-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat mnożenia jednomianów. Zapisywanie wyniku w postaci jednomianu uporządkowanego. Uzupełnianie brakujących jednomianów tak, aby otrzymać równość. Wybranie jednomianu tak, aby zachodziła równość pomiędzy iloczynem jednomianów, a jednomianem uporządkowanym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę i jednomian

  G2-050-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat mnożenia sumy algebraicznej przez liczbę i jednomian. Zapisywanie podanego wyrażenia w jak najprostszej postaci.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Mnożenie prostych sum algebraicznych

  G2-050-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat mnożenia sum algebraicznych. Redukcja wyrazów podobnych. Zapisywanie pola danego wielokąta w postaci iloczynu sum algebraicznych oraz ich zredukowanie. Wykonywanie podanych działań na sumach algebraicznych i zapisywanie wyniku w jak najprostszej postaci.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wyznaczanie wskazanej wielkości z podanych wzorów

  G2-050-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wprowadzenie w temat wyznaczania wskazanej wielkości z podanych wzorów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń