Procenty Procenty
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-040

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Procenty" G2

  G2-040

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Roztwory, mieszaniny, stopy

  G2-040-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wprowadzenie w temat stężeń procentowych roztworów. Rozwiązanie zadań dotyczących solanek.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Promil, próby złota i srebra

  G2-040-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wprowadzenie w temat promili oraz prób srebra i złota. Obliczanie prób stopów oraz zawartości czystego złota (srebra) w stopie o podanej próbie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Procent składany

  G2-040-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat procentu składanego. Obliczanie odsetek od złożonej kwoty na dany procent po określonym czasie. Obliczanie kwoty otrzymanej po zakończeniu lokaty, kapitału jaki należy zainwestować w lokatę, aby uzyskać określoną kwotę, zaoszczędzonyh pieniędzy złożonych w banku na określony czas i oprocentowanie. Obliczanie całościowej kwoty, jaką należy spłacić po zaciągnięciu kredytu przy danym oprocentowaniu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń