Pierwiastki Pierwiastki
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-030

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Pierwiastki" G2

  G2-030

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Pojęcie pierwiastka

  G2-030-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja pojęcia pierwiastka. Określanie wartości liczby podpierwiastkowej. Dopasowanie wyrażeń z pierwiaskiem do wyników obliczeń. Wskazywanie wyniku pierwiastkowania w podanym zestawie liczb. Wskazywanie poprawnych i błędnych działań na pierwiastkach. Wskazywanie poprawnych wyników sumy lub różnicy pierwiastków.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wyłączanie czynnika przed i włączanie pod znak pierwiastka

  G2-030-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł wyłączania liczb przed lub włączania pod znak pierwiastka. Dopasowanie wyników do zapisu działań arytmetycznych na pierwiastkach, bazujące na wyłączaniu czynnika przed znak pierwiastka. Wskazywanie poprawnej odpowiedzi dla operacji pierwiastkowania bazującej na wyłączaniu czynnika przed znak pierwiastka. Obliczanie wartości wyrażenia arytmetycznego bazujące na wyłączaniu czynnika przed znak pierwiastka.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Mnożenie i dzielenie pierwiastków 2 stopnia

  G2-030-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł mnożenia pierwwiastków drugiego stopnia. Prezentacja reguł usuwania niewymierności z mianownika. Wskazywania poprawnych i błędnych wyników operacji z zakresu usuwania niewymierności z mianownika. Określanie wartości wyrażenia z pierwiastkiem kwadratowym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Mnożenie i dzielenie pierwiastków 3 stopnia

  G2-030-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł mnożenia pierwiastków trzeciego stopnia. Określanie wartości wyrażenia z pierwiastkiem sześciennym. Wskazywanie prawidłowych wyników mnożenia pierwiastków trzeciego stopnia. Dopasowanie zapisu operacji arytmetycznej na pierwiastkach trzeciego stopnia do ich wyników.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Pierwiastek z iloczynu i iloczyn pierwiastków

  G2-030-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł pierwiastkowania iloczynu liczb oraz mnożenia pierwiastków. Określanie wartości pierwiastków z wykorzystaniem reguły pierwiastkowania iloczynu. Wskazywanie prawidłowych i błędnych zapisów operacji z mnożeniem pierwiastków i pierwiastkowaniem iloczynu. Dopasowanie zapisów działań na pierwiastkach do wyników obliczeń.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Pierwiastek z ilorazu oraz iloraz pierwiastków

  G2-030-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł pierwiastkowania ilorazu liczb oraz dzielenia pierwiastków. Określanie wartości pierwiastków z wykorzystaniem reguły pierwiastkowania ilorazu. Wskazywanie prawidłowych i błędnych zapisów operacji z dzieleniem pierwiastków i pierwiastkowaniem ilorazu. Dopasowanie zapisów działań na pierwiastkach w formie ilorazu pierwiastków i pierwiastkowania ilorazu do wyników obliczeń.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Budowa odcinków o niewymiernych długościach

  G2-030-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja techniki budowania odcinków o niewymiernych długościach. Wskazywanie prawidłowej pary odcinków do konstrukcji odcinka o niewymiernej długości na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Konstrukcje odcinków o niewymiernej długości na podstawie twierdzenia Pitagorasa i odcinka jednostkowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

  G2-030-09

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja różnych zastosowań twierdzenia Pitagorasa. Obliczanie długości odcinków w prostopadłościanie. Obliczanie długości odcinków w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym. Twierdzenie Pitagorasa i obwód trapezu. Wskazywanie prawidłowo obliczonych długości odcinków w różnych figurach płaskich. Wskazywanie prawidłowo wyliczonej wartości pola figury płaskiej. Dopasowanie brakującego odcinka w podanych figurach płaskich. Dopasowanie brakującego odcinka w figurze płaskiej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

  G2-030-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja wprowadzająca zagadnienie zastosowania twierdzenia Pitagorasa w układzie współrzędnych. Obliczanie długości odcinków zaznaczonych w układzie współrzędnych. Dopasowanie odcinków narysowanych w układzie współrzędnych do liczb określających ich długość. Gra - podróż do wyspy skarbów.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przykłady liczb niewymiernych i ich szacowanie

  G2-030-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja pojęcia liczby niewymiernej. Szacowanie wartości liczby niewymiernej przez ograniczenie jej wartości z góry i z dołu przez liczby całkowite.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Szacowanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki

  G2-030-12

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja reguł szacowania wartości wyrażeń zawierających pierwiastki. Wskazywanie na osi liczbowej liczb opisanych w formie działań zawierających pierwiastki.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń