Potęgi Potęgi
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-020

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Potęgi" G2

  G2-020

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym

  G2-020-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Prezentacja pojęcia potęgi liczby wymiernej o wykładniku naturalnym. Określanie czy wskazana potęga jest dodatnia czy ujemna. Okreśłanie wartości potęg liczb wymiernych o wykładniku naturalnym. Wskazywanie poprawnej wartości potęgi w wyświetlonym zestawie liczb.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach

  G2-020-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł mnożenia i dzielenia potęg o tych samych podstawach. Wskazywanie poprawnych wartości wykładników dla mnożonych lub dzielonych potęg. Wskazywanie czy podana operacja mnożenia lub dzielenia potęg jest prawdziwa czy fałszywa. Zamiana w formie testu jednostek długości i masy z wykorzystaniem potęg liczby 10.

  Opis zestawu ćwiczeń
 • Iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach

  G2-020-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł mnożenia i dzielenia potęg o tych samych wykładnikach. Oblaczanie wartości iloczynu i ilorazu potęg o tych samych wykładnikach. Wskazywanie prawidłowej wartości potęgi jednomianu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Potęga potęgi

  G2-020-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł potęgowania potęgi. Wskazywanie poprawnego zapisu dla potęgi z potęgi. Szeregowanie liczb w formie potęga z potęgi w kolejności uporządkowanych ich wartości.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Porównywanie potęg o tych samych podstawach

  G2-020-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł porównywania potęg o tych samych podstawach. Wstawianie odpowiedniego znaku relacji (<,>, =) pomiędzy dwie potęgi o tych samych podstawach.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Porównywanie potęg o tych samych wykładnikach

  G2-020-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł porównywania potęg o tych samych wykładnikach i różnych podstawach. Wstawianie odpowiedniego znaku relacji (<,>, =) pomiędzy dwie potęgi o tych samych wykładnikach.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym

  G2-020-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja pojęcia potęgi o wykładniku całkowitym. Wskazywanie poprawnych i błednych operacji na potęgach. Wyznaczanie wartości potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym. Wstawianie odpowiedniego znaku relacji pomiędzy dwie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym. Zamiana jednostek długości i masy z wykorzystaniem potęgi o wykładniku całkowitym. Wskazywanie prawidłowego wyniku z działań na potęgach o wykładniku całkowitym. Szeregowanie potęg o wykładniku całkowitym.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zapis liczb w notacji wykładniczej

  G2-020-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja pojęcia notacji wykładniczej w zapisie liczb bardzo dużych (odległości w układzie słonecznym) oraz bardzo małych (rozmiary atomów). Określanie prawidłowej wartości liczb w notacji wykładniczej. Wskazywanie poprawnych wartości sumy i różnicy liczb zapisanych w notacji wykładniczej. Wskazywanie poprawnej wartości iloczynu i ilorazu liczb zapisanych w notacji wykładniczej.

  Opis zestawu ćwiczeń