Liczby wymierne Liczby wymierne
Klasa: Gimnazjum II
Dział: G2-010

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Liczby wymierne" G2

  G2-010

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Interpretacja liczby wymiernej na osi liczbowej

  G2-010-19

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja interpretacji wartości liczby wymiernej na osi liczbowej. Wskazywanie punktu na osi liczbowej odpowiadającego podanej wartości liczbowej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Porównywanie liczb wymiernych

  G2-010-20

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł porównywania liczb wymiernych. Wstawianie odpowiedniego znaku relacji (<,>, =) pomiędzy dwie liczby wymierne.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wartość bezwzględna liczby wymiernej

  G2-010-22

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja pojęcia wartości bezwzględnej liczby wymiernej oraz jej interpretacja na osi liczbowej. Wskazywanie na osi liczb, które mają określoną wartość bezwzględną. Określanie wartości bezwględnej danej liczby. Prezentacja związku pomiędzy odległością punktów na osi liczbowej, a wartością bezwględną.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń