Bryły Bryły
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-120

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Bryły" G1

  G1-120

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wielościany i rozpoznawanie graniastosłupów prawidłowych

  G1-120-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie do tematu graniastosłupów prawidłowych. Wybranie spośród graniastosłupów graniastosłupa prawidłowego. Wskazanie spośród różnych figur płaskich wielokątów tych, które mogą być podstawą graniastosłupa prawidłowego. Wybranie spośród różnych siatek takiej siatki, która jest siatką graniastosłupa prawidłowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Prostopadłościan i sześcian

  G1-120-02

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Zaprezentowanie jakim rodzajem graniastosłupów są prostopadłościan i sześcian oraz jak wyglądają ich siatki.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego

  G1-120-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja sposobu obliczania pola powierzchni graniastosłupa prostego prawidłowego. Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa prostego prawidłowego. Zaprezentowanie jak obliczyć objętość graniastosłupa prostego prawidłowego. Obliczanie objętości graniastosłupa prostego prawidowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń