Symetrie Symetrie
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-111

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Symetrie" G1

  G1-111

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Figury w układzie współrzędnych

  G1-111-01

  Ćwiczenia typu GRA

  Rysowanie łamanej zamkniętej w układzie współrzędnych. Rysowanie czworokąta, którego wierzchołki są środkami boków danego czworokąta. Wyznaczanie współrzędnych wierzchołków trójkąta oraz współrzędnych punktów łamanej zamkniętej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rozpoznawanie figur symetrycznych względem prostej i punktu

  G1-111-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Konstruowanie obrazu punktu symetrycznego względem prostej oraz punktu. Algorytm sprawdzania, czy dwa punkty są symetryczne względem danej prostej oraz danego punktu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rysowanie figur symetrycznych

  G1-111-05

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Rysowanie figur symetrycznych do danej prostej. Rysowanie figur symetrycznych względem danej prostej oraz danego punktu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rozpoznawanie figur z osią symetrii i środkiem symetrii.

  G1-111-06

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Rozwiązywanie testu sprawdzającego rozpoznawanie figur z osią symetrii i środkiem symetrii. Wyznaczanie środka symetrii figury. Określanie, czy figura złożona z dwóch trójkątów jest osiowosymetryczna i środkowosymetryczna.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wskazywanie osi symetrii i środka symetrii figury.

  G1-111-07

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wskazywanie środka symetrii odcinka oraz osi symetrii figury złożonej z dwóch okręgów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń