Okrąg Okrąg
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-100

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Własności kół i okręgów

  G1-100-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Prezentacja definicji liczby Pi. Różne metody wyznaczania przybliżonej wartości liczby Pi. Wskazywanie punktów wewnętrznych, zewnętrznych oraz leżących na okręgu. Pojęcie promienia i średnicy. Określanie wzajemengo położenia dwóch okręgów na podstawie ich parametrów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń