Geometria Geometria
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-090

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Własności wielokątów" G1

  G1-090

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wprowadzenie do geometrii

  G1-090-01

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wskazywanie odcinków o danych własnościach. Wyznaczanie liczby odcinków. Określanie wzajemnego położenia dwóch prostych (równoległość, prostopadłość). Określanie zależności między długościami odcinków.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Własności trójkątów

  G1-090-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Dowód twierdzenia o sumie miar kątów wewnątrznych w trójkącie. Określenie wartości logicznej zdań dotyczących trójkątów. Wybieranie odcinków, z których można zbudować trójkąt. Wybieranie kątów, z których można zbudować trójkąt. Wyznaczanie miar kątów w trójkątach. Wyznaczanie długości trzeciego boku trójkąta.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Własności czworokątów

  G1-090-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wybieranie kątów, z których można zbudować czworokąt. Przedstawienie twierdzeń o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Rysowanie i nazywanie czworokątów o podanych włanościach. Wyznaczanie miar kątów w czworokącie przy podanym stosunku.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Własności wielokątów

  G1-090-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Test wielokrotnego wyboru dotyczący własności wielokątów. Określanie wypukłości i wklęsłości danych wielokątów. Rysowanie wielokątów o podanych własnościach. Wyznaczenie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Kąty i ich rodzaje

  G1-090-05

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Gra polegająca na umiejscowieniu losowo generowanych kątów do odpowiednich koszy. Obliczanie miary kąta.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Proste i odcinki na płaszczyźnie

  G1-090-06

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Konstruowanie prostej prostopadłej lub równoległej do danej prostej.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Czworokąty: prostokąt i kwadrat, obwody i pola

  G1-090-08

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wyznaczanie pola powierzchni prostokąta i podawanie wyniku w jednostkach gruntowych powierzchni. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pola i obwodu prostokąta. Obliczanie pola prostokąta, w którym długości boków są liczbami niewymiernymi. Rysowanie prostokątów o podanym polu i obwodzie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Pole trójkąta

  G1-090-09

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Obliczanie pola trójkąta oraz trójkąta prostokątnego. Wyznaczanie długości zaznaczonego odcinka w trójkącie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Równoległobok i romb, obwody i pola

  G1-090-10

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Rozwiązywanie zadań dotyczących pola równoległoboku. Dobieranie wymiarów równoległoboku mając dane jego pole. Dobieranie wymiarów przekątnych rombu o danym polu. Obliczanie obwodu rombu mając dane długości przekątnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Trapez, obwód i pole

  G1-090-12

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Rozwiązywanie zadań dotyczących pola trapezu. Obliczanie pola trapezu. Dobieranie wymiarów trapezu o danym polu. Rysowanie trapezu mając podane jego pole.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń