Prawdopodobieństwo Prawdopodobieństwo
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-080

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Analiza prostych doświadczeń losowych i określanie prawdopodobieństwa zdarzeń elementarnych

  G1-080-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie do tematu prawdopodobieństwa, pokaz sposobu określania prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Obliczanie prawdopodobieństwa danego zdarzenia.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń