Wykresy funkcji Wykresy funkcji
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-070

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wykresy funkcji" G1

  G1-070

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Odczytywanie i interpretacja zjawisk opisanych za pomocą wykresów

  G1-070-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Odczytywanie i interpretacja zjawisk opisanych za pomocą wykresów.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Proporcja

  G1-070-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Rozwiązywanie proporcji. Rozwiązywanie zadań z procentami przy użyciu proporcji. Rozwiązywanie zadań typu prędkość, droga i czas.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Stosunek kilku wielkości

  G1-070-07

  Ćwiczenia typu POKAZ

  Dzielenie odcinka na dwie części w danym stosunku. Obliczanie długości boków wielokąta, o danym stosunku długości boków i obwodzie.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń