Równania Równania i nierówności
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-060

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Równania i nierówności" G1

  G1-060

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

  G1-060-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wprowadzenie w temat zapisywania związków między wielkościami za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz ćwiczenia z tego tematu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wielkości proporcjonalne

  G1-060-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wprowadzenie w temat proporcji oraz wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych. Uzupełnianie tabelki wiedząc, że zmienne x i y są wielkościami wprost lub odwrotnie proporcjonalnymi. Poprawianie jednej z podanych wartości wiedząc, że zmienne x i y są wprost lub odwrotnie proporcjonalne.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Sprawdzanie czy liczba spełnia równanie stopnia pierwszego

  G1-060-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA

  Sprawdzanie czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego. Ćwiczenia związane z tym zagadnieniem.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

  G1-060-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Ustalanie ilości rozwiązań danego równania. Rozwiązanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą wykorzystując wzory skróconego mnożenia. Rozwiązanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą podanych w postaci proporcji.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Rozwiązywanie różnymi metodami

  G1-060-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja dwóch sposobów rozwiązywania równań. Prezentacja najprostszego sposobu rozwiązywania równań, w których występują ułamki zwykłe lub dziesiętne. Ustalanie czy przekształcenie równania nastąpiło poprawnie. Wskazanie równania równoważnego danemu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń