Wyrażenia algebraiczne Wyrażenia algebraiczne
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-050

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Wyrażenia algebraiczne" G1

  G1-050

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

  G1-050-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Wprowadzenie w temat wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. Obliczanie pamięciowe wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

  G1-050-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat dodawania oraz odejmowania sum algebraicznych. Ćwiczenia w postaci testu dotyczące opuszczania nawiasów oraz redukcji wyrazów podobnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń