Procenty Procenty
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-040

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu. Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Procenty" G1

  G1-040

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Przedstawienie części pewnej wielkości jako jej procent lub promil

  G1-040-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie uczniów w temat procentów i promili. Gra polegająca na wpisaniu liczb wyrażonych w procentach odpowiadających losowo generowanym ułamkom. Zadanie polegające na wyrażeniu w procentach, jakie części figur zostały zamalowane.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie procentu danej liczby

  G1-040-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pokaz metody obliczania procentu danej liczby. Pamięciowe obliczanie procentu danej liczby. Szacowanie, która z podanych wartości jest większa – pewna liczba czy dany procent innej danej liczby. Rozwiązanie pięciu zadań dotyczących zmniejszania bądź zwiększania danej ceny o podany procent.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie liczby na podstawie jej procentu

  G1-040-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie obliczania liczby na podstawie jej procentu. Pamięciowe obliczanie liczby na podstawie jej procentu. Obliczanie ceny początkowej towaru znając wartość jej procentu. Uzupełnianie tabelki liczbami mając dany ich procent oraz wartość danego procentu. Szukanie liczby, wiedząc ile wynosi liczba mniejsza lub większa o dany procent.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

  G1-040-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Wprowadzenie w temat obliczania, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba. Obliczanie ile procent wynosi obniżka mając daną cenę początkową towaru oraz kwotę o jaką została ona obniżona. Obliczanie jaka liczba stanowi podany procent z drugiej liczby.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Stosowanie procentów do rozwiązywania problemów praktycznych

  G1-040-05

  Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Obliczanie długości trasy stosując obliczanie liczby na podstawie jej procentu. Uzupełnianie w tabelce ile procent całej powierzchni ogrodu zajmują: uprawy, domek oraz alejki. Korzystając z diagramu procentowego obliczanie ile drzew rośnie w gospodarstwie sadowym. Obliczanie, ile procent wynosi podwyżka pensji, a następnie ile wynosi podwyżka kieszonkowego.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Oprocentowanie oszczędności i kredytów

  G1-040-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Wprowadzenie w temat oprocentowania oszczędności i kredytów. Obliczanie odsetek od podanej kwoty wpłaconej na określony czas i procent. Obliczanie kapitału znając wysokość odsetek, oprocentowania oraz czas na jaki została złożona kwota. Obliczanie wysokości oprocentowania mając dany kapitał, wysokość odsetek oraz czas na jaki została złożona kwota.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń