Liczby wymierne Dział: Liczby wymierne
Klasa: Gimnazjum I
Dział: G1-010

Krótki opis zawartości poszczególnych tematów lekcji poprzedzony jest symbolem lekcji oraz ikonami typów ćwiczeń, które są dostępne dla danego tematu.  Pierwsza pozycja wykazu poniżej jest zbiorczym zestawem tematów lekcji dla całego działu.

 • Cały dział "Liczby wymierne" G1

  G1-010

  Pełny zestaw ćwiczeń dla działu Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pozycja ta jest zbiorczym zestawem ćwiczeń całego działu, na danym poziomie nauczania. Daje dostęp do wszystkich ćwiczeń zawartych w każdym z tematów lekcji tego działu, wymienionych poniżej.

  Okres ważności 60 dni. Zakupione  prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 60 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Liczby naturalne

  G1-010-01

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Zbiory liczbowe i miejsce liczb naturalnych. Wskazywanie liczb naturalnych w wyświetlonym zestawie liczb. Klasyfikowanie liczb do odpowiednich zbiorów. Zapis liczebników określonych słownie za pomocą cyfr.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Wielokrotności i dzielniki, cechy podzielności

  G1-010-02

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Pokaz obrazujący cechy podzielności liczb. Demonstracja w formie pokazu wartości NWD i NWW.  Tworzenie liczb podzielnych przez 3 przez wstawienie brakującej cyfry w liczbie wielocyfrowej. Wskazywanie NWD i NWW dla wyświetlonej pary liczb. Wskazywanie w zestawie liczb tych które posiadają określoną cechę podzielności. Wskazywanie liczb posiadających jednocześnie kilka cech podzielności.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Działania na liczbach naturalnych

  G1-010-03

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Działania na liczbach naturalnych i kolejność ich wykonywania. Wskazywanie prawidłowo wykonanego pisemnego działania na liczba naturalnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Liczby całkowite, dodawanie i odejmowanie

  G1-010-04

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Liczby całkowite, dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych w formie pokazu. Wskazywanie prawidłowego wyniku wsród zaproponowanych z dodawania i odejmowania liczb całkowitych. Określanie wyniku dodawania lub odejmowania dwóch wyświetlkonych liczb całkowitych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Liczby całkowite, mnożenie i dzielenie

  G1-010-05

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA

  Mnożenie i dzielenie liczb załkowitych w formie pokazu. Określanie znaku iloczynu lub ilorazu. Wskazywanie w wybranym zestawie liczb prawidłowego wyniku mnożenia lub dzielenia liczb całkowitych. Określanie wartości wyrażenia opartego na mnożeniu i dzieleniu liczb całkowitych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne także okresowe

  G1-010-06

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu GRA

  Prezentacja operacji zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne, włacznie z ułamkami okresowymi. Wskazywanie w wyświetlonym wykazie ułamków dziesiętnych liczby odpowiadającej ułamkowi zwykłemu.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na zwykłe

  G1-010-07

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja operacji zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na ułamki zwykłe. Przyporządkowywanie ułamków dziesiętnych do zwykłych wyświetlonych w dwóch zestawach liczb.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Ułamki zwykłe, cztery działania na ułamkach zwykłych

  G1-010-08

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Ułamki zwykłe i ich klasyfikacja. Działania na ułamkach zwykłych. Prezentacja reguł wykonywania operacji na ułamkach zwykłych. Wpisywanie wyniku operacji czterech działań na ułamkach zwykłych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych

  G1-010-09

  Ćwiczenia typu PROBLEM

  Cztery działania na liczbach wymiernych. Wpisywanie wyniku operacji czterech działań na liczbach wymiernych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne

  G1-010-10

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu GRA Ćwiczenia typu TEST

  Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych liczb wymiernych. Wskazywanie prawidłowej kolejności wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych. Podawanie prawidłowej wartości wyrażenia artmetycznego. Wskazywanie prawidłowej wartości wyrażenia arytmetycznego w zestawie podanych odpowiedzi.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Cztery działania na ułamkach dziesiętnych skończonych

  G1-010-11

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja reguł dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych. Obliczanie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ułamków dziesiętnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Liczby dziesiętne i działania na liczbach dziesiętnych

  G1-010-13

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM Ćwiczenia typu TEST

  Prezentacja reguł wykonywania działań na liczbach dziesiętnych. Określanie wyniku dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych. Wybór poprawnej odpowiedzi jako wyniku mnożenia liczb dziesiętnych. Określanie wartości wyniku mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczanie wyrażeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

  G1-010-15

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Pokaz reguł wykonywania obliczeń wartości wyrażeń zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne. Określanie wyniku czterach działań arytmetycznych na dwóch liczbach z których jedna jest ułamkiem zwykłym, adruga dziesiętnym. Podawania wartości wyrażenia zawierającego ułamki zwykłe i dziesiętne.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych

  G1-010-16

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Pokaz reguł szacowania wartości wyrażeń arytmetycznych. Podawanie szacunkowej wartości wyrażenia arytmetycznego, bez wykonywania dokładnych obliczeń.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Obliczenia na ułamkach w praktyce, zamiana jednostek

  G1-010-17

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Trasa przejazdu rowerzysty w danym dniu, jako ułamek całej podróży. Zamiana jednostek prędkości.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń
 • Liczby w systemie rzymskim w zakresie do 3000

  G1-010-18

  Ćwiczenia typu POKAZ Ćwiczenia typu PROBLEM

  Prezentacja zapisu liczb w systemie rzymskim, odczyt i zapis liczb w systemie rzymskim. Określanie wartości liczb w systemie dziesiętnym, podanych w systemie rzymskim. Zapis liczby dziesiętnej w systemie rzymskim. Podawanie wartości sumy dwóch liczb zapisanych w systemie rzymskim.

  Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.
  Opis zestawu ćwiczeń