Własności trójkątów

Okres ważności 14 dni. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.

Tytuł: Suma kątów wewnętrznych trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-02-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający graficzną interpretację twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie główne części. Na górze ekranu znajduje się krótki opis, poniżej interaktywny rysunek. Użytkownik może zmieniać położenie punktów A i B wzdłuż linii poziomej. Położenie punktu C zmienia się wzdłuż linii poziomej, a także w górę i w dół.

Wraz ze zmianą położenia punktów zmieniają się miary kątów. Dowód twierdzenia jest oparty na własnościach kątów odpowiadających i wierzchołkowych.

Równość odpowiednich kątów została podkreślona kolorem ich zaznaczenia.

G1-090-02-01

Tytuł: Nierówność trójkąta. Wybór liczb, które mogą stanowić długości boków trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-02-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określeniu długości odcinków, z których można zbudować trójkąt.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Każde zadanie ma podane 4 długości odcinków. Zadaniem Użytkownika jest wybranie 3 z nich tak, aby zbudować trójkąt. Przy wyborze tych długości Uczeń powinien skorzystać z nierówności trójkąta. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się rysunek z obrazkiem wskazującym dobrą odpowiedź. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo dobrane odcinki Uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-02-03_1.gif
G1-090-02-03_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-02-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-02-03_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-02-03_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-02-03_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-02-03_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-02-03

Zestawy ćwiczeń mogą nabyć osoby
zalogowane w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w portalu.

Uzyskanie dostępu do zestawu ćwiczeń
może potrwać od kilku minut do kilkunastu godzin
w zależności od wybranego sposobu płatności.


Cena brutto: 19,00 PLN
Dodaj do koszyka